© Sukha 2019

YOGATERAPI

FILOSOFI

ET HOLISTISK OG

SELVHELENDE RUM

Den grundlæggende antagelse i Sukha er, at der i alle mennesker er en iboende selvhelende kraft, samt at alle helingsprocesser kræver, at vi er i stand til at tappe fra denne indre kraft.

Yoga er en gammel indisk tradition. Ordet yoga kan forstås som forening mellem det kropslige, mentale og åndelige i livet. Der trækkes i Sukha primært på en forståelsesramme af yoga, som den er beskrevet af Krishnamarcharya og Pattabhi Jois. De beskriver begge yoga som en holistisk livsstilsorienteret praksis, som integrerer systemerne i det menneskelig system. Yoga forståes derfor som mere end en fysisk disciplin, men nærmere som en metode til at facilitere en multidisciplinær proces som bringer krop, sind og spirituelle dimensioner sammen. 

Visionen bag Sukha er at skabe et rum som støtter op om muligheden for at tappe ind i egne ressourcer. 

 
 

PRAKSIS

YOGA

Traditionelt har yoga været et redskab til spirituel udvikling. Men yoga kan også være en metode til udvikling af mental styrke og fysisk velvære.

TERAPI

Historisk er der ingen adskillelse mellem yoga og yogaterapi, da yoga er blevet brugt som terapeutisk redskab. Det understreges dog af Krishnamacharya, at der er behov for...

SOCIALT ANSVAR

Udfra tanken om at vi sammen kan løfte hinanden højere op end vi kan klare vær for sig, så støttes der op omkring øget mulighed for at arbejde kropsterapeutisk trods få midler.

LOUISE

Gennem de sidste 15 år har jeg beskæftiget mig med yoga og søgt at finde vej sprogligt, kropsligt og eksistentielt mod en mere holistisk tilgang til mig selv såvel som...

KONTAKT

Sukha 

Slesvigsgade 9, 3tv
1762 København V

+45 40846204

louise@sukha.dk